Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES MPTECH24.COM

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mptech24.com (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243245, NIP: 895-18-45-043, REGON 02016725600000, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 13 712 500 zł. Może kontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres sklep@mptech.eu.

 1. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
  1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 2. Przetwarzanie na podstawie i w celu zawarcia i realizacji zamówienia

Jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu, przetwarzany Twoje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres korespondencyjny, telefon, w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli składasz zamówienie jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej, przetwarzamy Twoje dane w tym samym celu, ale na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zawarciu i realizacji umowy z podmiotem, który reprezentujesz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zamówienia oznacza, że dane mogą być wykorzystane w szczególności:

 • W celu umożliwienia Ci dokończenia zamówienia na naszej stronie, tj. aby nie zostały skasowane Twoje dane z rozpoczętego zamówienia,
 • W celu umożliwienia Ci płatności za zamówione produkty – w tym celu możemy Twoje dane przekazać także naszym Partnerom, którzy administrują systemy płatnicze, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3 „Kto może być odbiorcą Twoich danych”,
 • Żebyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie zamówienia, w szczególności wysłać Ci jego potwierdzenie oraz pozostałą korespondencję związaną ze statusem zamówienia, a także odpowiedzieć na Twoje ewentualne pytania związane z zamówieniem,
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ewentualnego procesu reklamacji kupionych przez Ciebie produktów.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do przetworzenia i realizacji Twojego zamówienia lub obsługi Twojej reklamacji.

 • Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie, zachowamy Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres), dane o Twoim Koncie Klienta (jeśli je posiadasz), a także szczegóły Twoich zamówień w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i ewentualnych kontroli. Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

 • Twoją historię zamówień możemy także przetwarzać w celu przedstawiania Ci reklam oraz spersonalizowanych rabatów dostosowanych do Twoich zainteresowań - jeśli jednocześnie wyraziłaś/wyraziłeś uprzednio zgodę na przetwarzanie przez nas plików cookies w celach reklamowych. Naszym uzasadnionym interesem jest wówczas marketing naszych produktów.   Dane o historii Twoich zamówień możemy przetwarzać w tym celu przez okres 400 dni
 • Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących

Jesteśmy także zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na mocy przepisów prawa. Przetwarzanie Twoich danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nasze obowiązki wynikają szczególności następujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług,
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, a także dane dotyczące zamówień przez maksymalnie 6 lat.

 1. KONTO KLIENTA

Z danych powiązanych z Kontem Klienta korzystamy do momentu dezaktywacji Twojego konta. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić jego ustawienia lub je usunąć.

 • Twoje imię nazwisko, adres e-mail, a także dane o Twoich zamówieniach oraz produktach dodanych do listy życzeń związane z Kontem Klienta możemy także przetwarzać w celu świadczenia dla Ciebie usługi Newslettera – jeśli wyrazisz chęć otrzymywania na adres poczty elektronicznej dostosowanych ofert i spersonalizowanych propozycji związanych z Twoją historią zamówień oraz produktami umieszczonymi przez Ciebie na liście życzeń.

W celu informowania Cię o naszej ofercie oraz aktualnych promocjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania od nas takich wiadomości. Zawsze możesz wyłączyć tę funkcję, wypisując się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w jednej z otrzymanej od nas wiadomości.

 • Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Jeśli utworzysz Konto Klienta w naszym sklepie, zachowamy Twoje dane imię i nazwisko oraz adres e-mail w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i dla celów ewentualnych kontroli. Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

 1. ODWIEDZINY NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO (PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE)

Gdy odwiedzasz naszą stronę, w Twoim urządzeniu przechowujemy, a następnie uzyskujemy dostęp, do małych plików zwanych cookies. Cookie to mały zestaw liter i cyfr, które przechowujemy w Twojej przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Twojego komputera. Ponadto używamy znaczników pikselowych, które są małymi obrazkami o funkcji podobnej do plików cookies. W przeciwieństwie do plików cookies przechowywanych na dysku twardym Twojego komputera, znaczniki pikselowe są stałą częścią strony internetowej. O wszystkich tych technologiach dla uproszczenia będziemy w niniejszym dokumencie mówić jako o plikach cookies.

Przechowywanie i uzyskiwanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania naszego sklepu i realizacji jego podstawowych funkcji (jaką jest dostarczenie Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną na Twoje żądanie), jest możliwe jedynie na podstawie Twojej zgody. Stosowną zgodę możesz udzielić przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w naszym sklepie poprzez banner plików cookies, za pomocą którego następuje wybór zakresu zastosowania plików cookies oraz wyrażenie stosownej zgody.

W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies wyrazisz zgodę, cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych - nie pozwalają na Twoją identyfikację. Niektóre informacje zawarte w plikach cookies, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, np. poprzez ich zestawienie z danymi podanymi przy rejestracji Konta Klienta - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie wyrazisz zgodę podczas korzystania ze sklepu.

Informacje przechowywane w plikach cookies możemy również uzupełnić o następujące dane:

 • Adres IP Twojego urządzenia (adres Twojego urządzenia, za pomocą którego komunikujesz się z innymi urządzeniami w Internecie);
 • system operacyjny Twojego urządzenia, jego wersja i ustawienia języka;
 • przeglądarka, której używasz na swoim urządzeniu, jego wersja i ustawienia językowe;
 • adres strony internetowej (adres URL), z którego odwiedzasz naszą stronę internetową.

W zakresie, w jakim pliki cookies oraz pozostałe ww. wymienione dane mogą zawierać dane osobowe, podstawą ich przetwarzania są:

 • Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Niektóre pliki cookies są zapisywane przez naszą stronę internetową bezpośrednio na Twoim urządzeniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jako niezbędne do korzystania z naszej strony, aby pomóc nam w szczególności:

 • zapobiegać atakom na naszej stronie i naruszaniu jej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa Twoich danych, a także zidentyfikować Cię, kiedy przełączasz się między podstronami naszej strony i kiedy odwiedzasz nas ponownie, na przykład abyśmy mogli zapamiętać login i hasło do Twojego konta klienta, tak by nie pytać Cię o to każdorazowo - naszym uzasadnionym interesem jest bezproblemowe funkcjonowanie naszych usług dla Ciebie i bezpieczeństwo Twoich danych;
 • rejestrować, badać i eliminować awarie oraz niefunkcjonalne elementy naszej strony - naszym uzasadnionym interesem jest poprawa naszych usług dla Ciebie.

Powyższe pliki cookies i podobne technologie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Jeśli wyłączysz w swojej przeglądarce zgodę na zapis i odczytywanie plików cookies przez witryny, nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo, a my możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług dla Ciebie.

Szczegółowa informacja o niezbędnych plikach cookies, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych, oraz okresie ich przetwarzania:

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie pomagają w użytkowaniu witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo.
NAZWA CIASTKA
OPIS
OKRES PRZETWARZANIA
h_access_token
Główny token aktualnie zalogowanego uzytkownika, pozwala na autoryzację w sklepie
sesja (wygasa po 5 min, wtedy jego wartość jest aktualizowana)
h_identity_token
Służy do uwierzytelniania użytkownika w ramach integracji z innymi serwisami sklepu
sesja (wygasa po 5 min, wtedy jego wartość jest aktualizowana)
h_refresh_token
Służy do odświeżania głównego tokenu w przypadku dłuższych sesji
sesja (wygasa po 3 min, wtedy jego wartość jest aktualizowana)
h_sales_channel
Służy do przechowywania informacji o aktualnie wybranym kanale sprzedazy w przypadku gdy jest możliwośc wyboru
1 rok
h_cookies_required_accepted
Służy do przechowywania informacji o tym czy użytkownik zaakceptował korzystanie z wymaganych ciasteczek
1 rok
h_cookies_functional_accepted
Służy do przechowywania informacji o tym czy użytkownik zaakceptował korzystanie z funkcjonalnych ciasteczek
1 rok
h_cookies_analytisc_accepted
Służy do przechowywania informacji o tym czy użytkownik zaakceptował korzystanie z analitycznych ciasteczek
1 rok
h_cookies_analytisc_accepted
Służy do przechowywania informacji o tym czy użytkownik zaakceptował korzystanie z reklamowych ciasteczek
1 rok
AWSALB

Rejestruje, który klaster serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.
7 dni
AWSALBCORS
Rejestruje, który klaster serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.
7 dni
CONSENT

Służy do wykrywania, czy użytkownik zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności witryny z RODO.
2 lata
CookieConsent
Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny
1 rok
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_
Rejestruje szybkość i wydajność witryny. Tej funkcji można używać w kontekście statystyk i równoważenia obciążenia.
sesja
fp_ccid
Zapewnia użytkownikowi unikalny identyfikator.
1 rok
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny
180 dni
 • Przetwarzanie na podstawie Twojej zgody

Jeśli wyrazisz na to zgodę klikając „Zezwól na wszystkie” na naszym powiadomieniu o plikach cookies lub poprzez zaznaczenie stosownych suwaków przy pierwszej wizycie na stronie lub jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę w ustawieniach prywatności na Twoim urządzeniu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zapisujemy i mamy dostęp do plików cookies, które – stosownie do wyrażonej zgody:

 • Jeśli wyrazisz zgodę na cookies dot. preferencji (funkcjonalne) – pliki cookies pozwolą nam zapamiętać informacje, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik

Szczegółowa informacja o plikach cookies dot. preferencji, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych, oraz okresie ich przetwarzania:

 • Jeśli wyrazisz zgodę na cookies dot. statystyki – pliki cookies pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie poprzez tworzenie statystyk i raportowanie anonimowych informacji, w szczególności poprzez śledzenie ruchu na naszej stronie, poszczególnych podstronach i pomiar skuteczności pozyskiwania użytkowników; .

Szczegółowa informacja o plikach cookies dot. statystyki, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych, oraz okresie ich przetwarzania:

Statystyczne
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie informacji.
NAZWA CIASTKA
OPIS
OKRES PRZETWARZANIA
sentryReplaySession

Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.
Sesja
td

Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.
Sesja
 • Jeśli wyrazisz zgodę na cookies reklamowe – pliki cookies pozwolą nam oraz naszym partnerom (wskazanym w tabeli poniżej) dostosować wyświetlane treści - na naszej stronie internetowej oraz poza nią - do Twoich potrzeb i zainteresowań, prezentować dostosowane do Twoich zainteresowań reklamy oraz promocje, przy czym celem tych działań nie jest wywołanie skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na Twoje decyzje). Dzięki tym plikom reklamy oraz inne treści, które będą Ci wyświetlane, będą dla Ciebie istotne i interesujące.

Szczegółowa informacja o reklamowych plikach cookies dot. statystyki, ich dostawcach stanowiących odbiorców danych w nich zawartych, oraz okresie ich przetwarzania:

Marketingowe
Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia osób odwiedzających strony internetowe. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.
NAZWA CIASTKA
OPIS
OKRES PRZETWARZANIA
_ga

Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.
2 lata
_ga_#

Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.
2 lata
ads/ga-audiences
Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie staną się klientami na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach.
Sesja
ccid

Optymalizuje promocję produktów w serwisie, zbierając informacje o tym, jakie produkty lub wydarzenia widział użytkownik, a następnie promując powiązane produkty i wydarzenia.
400 dni
fp_sid

Zbiera informacje o tym, jakie produkty odwiedził odwiedzający i o zawartości koszyka. Wykorzystuje się to do zwiększenia współczynnika konwersji witryny poprzez ukierunkowane reklamy i promocje produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Sesja
LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.
Sesja
remote_sid

Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej.
Sesja
TESTCOOKIESENABLED

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.
1 dzień
yt-remote-cast-available
Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube
Sesja
yt-remote-cast-installed
Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube
Sesja
yt-remote-fast-check-period
Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube
Sesja
yt-remote-session-app
Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube
Sesja
yt-remote-session-name
Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube
Sesja
checked_custom_flow
Escola
1 dzień
CustomerSubscribedIdentified_5684efc867183
Służy do tworzenia widżetów dla reguły na podstawie statusu subskrypcji
36000 dni
h_sales_channel
Escola
1 miesiąc
e_dv_5684efc867183

Służy do obliczania statystyk unikalnych codziennych odwiedzających
400 dni

Pamiętaj, że wszelkie ustawienia dot. cookies możesz zmienić z poziomu Twojej przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób blokady oraz usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Google Chrome plikami cookies można zarządzać poprzez ustawienia Danych witryn na urządzeniu w zakładce Prywatność i bezpieczeństwo. Z kolei w przeglądarce Firefox wybrać należy zakładkę Narzędzia, następnie Opcje oraz Prywatność. W przeglądarce Microsoft Edge należy wybrać Ustawienia, a następnie Pliki cookie i uprawnienia witryny.

 1. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane osobowe podane przez Ciebie w Formularzu Reklamacyjnym w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji mogą być przez nas przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokonania rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 • Prawnie uzasadniony interes

Twoje dane podane w postępowaniu reklamacyjnym mogą także być przetwarzane w celu ustalenia, obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i ewentualnych kontroli – na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest właśnie obrona przed roszczeniami oraz zapewnienie możliwości ich dochodzenia.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres wymagany prawem podatkowym (maksymalnie 6 lat), w także przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

 1. NEWSLETTER

Twój adres e-mail podany w związku z zapisem na Newsletter poprzez wypełnienie formularza zapisu na Newsletter znajdującego się na dole naszej strony lub poprzez kliknięcie check-boxa z zapisem na Newsletter w procesie składania zamówienia będzie przetwarzany w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – aby wysyłać do Ciebie drogą elektroniczną wiadomości dotyczące naszych produktów oraz promocji.

W celu informowania Cię o naszej ofercie oraz aktualnych promocjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania od nas takich wiadomości. Zawsze możesz wyłączyć tę funkcję, wypisując się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w jednej z otrzymanej od nas wiadomości.

 • Prawnie uzasadniony interes

Jeśli zapiszesz się na nasz Newsletter, zachowamy Twój adres e-mail w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu obrony przed ewentualnie dochodzonymi roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez nas, a także w celu prowadzenia naszych wewnętrznych ewidencji i dla celów ewentualnych kontroli (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasze uzasadnione interesy to ochrona naszych praw oraz obrona przed roszczeniami, a także konieczność zapewnienia kontroli prawidłowej realizacji zamówień.

W celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz prowadzenia naszych wewnętrznych rejestrów oraz dla celów ewentualnej kontroli możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania.

f. NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje dane osobowe, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest umożliwienie Ci aktywności na naszym profilu, a także efektywne prowadzenie naszego profilu poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych produktach oraz usługach. Naszym uzasadnionym interesem, dla którego możemy także przetwarzać Twoje dane pozostawione na naszych profilach w mediach społecznościowych, jest również obrona naszych praw oraz ochrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Dane te mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wynikający z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.